Usluge

Stomatološka ordinacija Dr.Kaknjo

Implantologija

Implantat je vještački korijen od titanijuma koji se ugrađuje na mjesto nedostatka zuba.Implantatima se može riješiti nedostatak jednog zuba ali i totalna bezubost.

Implantat se sastoji od 3 dijela:
- Implantata koji se usadi u kost
- Nadogradnje(abutmenta) koja se ušarafi u implantat
- Keramičke navlake

Implantološka procedura se sastoji od 2 faze:
1.Usađivanja implantata
2.Protetskog dijela Izrada gotovog rada


Nakon završene implantacije čeka se 3-6 mjeseci da implant uraste u viličnu kost. Tek nakon tog perioda pacijent dolazi ponovo u ordinaciju gde mu se na implant ušrafljuje nadograđena struktura (supra struktura) i vrši izrada protetskih nadoknada (krunica).
Ugradnja implantata se izvodi u lokalnoj anesteziji i apsolutno je bezbolna. Dentalni implantati su biološki tolerantni, ne izazivaju reakciju antigen-antitijelo, biokemijski potpuno indiferentni i ostaju nepromijenjeni u koštanom tkivu. Opće rašireni strah pacijenata da se implantat neće primiti je potpuno neosnovan i do toga sigurno neće doći ukoliko se radi sve po pravilima struke, s kvalitetnim implantatima i ako se održava adekvatna higijena od strane pacijenta.
U ordinaciji „Dr.Kaknjo“ ugrađujemo renomirane implantate Osstem koji je trenutno najprodavaniji implantat na svijetu.Dr.Muhamed Kaknjo je certificiran od firme osstem za ugradnju njihovih implantata.

 

KOJE SU SVE MOGUĆNOSTI NAKON UGRADNJE IMPLANTATA?

1.Solo krunica Implantat možemo ugraditi ako nedostaje samo jedan zub.Prednost solo implantata u odnosu na keramički most je što ne brusimo susjedne zube.Posebno kod nadoknađivanja sjekutića(„jedinice“ i „dvojke“)

2.Fiksna nadoknada( most) kod nedostatka više zuba

Ugrađivanjem 2 ili više implantata može se riješiti nedostatak više zuba.Rješenje je fiksno(ne skida se) a takav most se može cementirati ili se može fiksirati vijcima

Nedostatak zuba u postranoj regiji gornje i donje vilice rješen je sa 7 implantata.Urađene cirkonske navlake i gore i dolje

3.Polufiksni rad na 4 implantata(most na skidanje)
Totalna bezubost u gornjoj vilici se može riješiti sa 4 implantata.Pacijent dobija odlično funkcionalno i estetsko rješenje.Proteza bez nepca koja je izrazito stabilna sa lijepim i kvalitetnim petoslojnim zubima.Zubi se kače na kopče,te se mogu skinuti radi bolje higijene.

Rješena totalna bezubost kod pacijentice na 4 implantata

Totalna bezubost rješena sa 4 implantata,prečkom i protezom bez nepca


4.Rješavanje totalne bezubosti donje vilice na dva implantata sa lokatorima
Pacijent dobija stabilnu donju protezu,poboljšava se funkcija žvakanja i kvalitet života.

Dva lokatora za retenciju totalne proteze